BLS Clinic BLS Clinic

Sau khi xác nhận đặt chỗ qua điện thoại hoặc trò chuyện,
Bạn có thể làm theo thủ tục thăm viếng.
Thật khó để trả lời qua điện thoại trong kỳ nghỉ và giờ làm việc.
Xin hãy để lại lời nhắn.

Đặt trước

Chính sách hợp đồng và lưu ýุ

※ Trường hợp bạn chỉ nhận tư vấn của nhân viên y tế sẽ phải chi trả phí thăm khám riêng (Nếu nhận tiểu phẫu ngay trong ngày thì không phát sinh phí thăm khám)

※ Giá cả ở Hàn Quốc và nước ngoài bằng nhau